Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  dažādus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību grafiks_II_sem_23_24

3.-9. klase

Vieglatlētika

Vieglatlētikas nodarbības

2.-9. klase

Sporta spēles

Fiziskās aktivitātes un spēju attīstīšana ar dažādu sporta spēļu elementiem.

1. - 5. klase

Basketbols

Pulciņš kurā attīstīt fizisko sagatavotību, veiklību, izturību un iemaņas basketbolā.

5.-9.klases

Teātra māksla

Attīsti savu aktiera talantu!

2.-4.klases

Koris

Vokālo dotību nostiprināšana, pilnveidošana un attīstīšana.

2.-4.klases

Teātra pulciņš

Aktiera talantu attīstīšana, runas mākslas izkopšana, prasme uzstāties publikas priekšā.

7.-9.klases

Jaunais pētnieks

Iepazīsti dabas procesus padziļināti!

4.klases

Datorspēļu programmēšana

Programmēšanas prasmju attīstīšana

4.-6.klase

Krosmintons

Attīsti veiklību ar krosmintonu!

2.-3.klase

Dambrete

Attīsti domāšanas prasmes ar dambretes spēli!

1.-9.klase

Paukošana

Veiklības un prasmju attīstība paukošanā.

dažādi vecumi

Hip Hop dejas

Kurš gan nezina Bermudu divstūri un lieliskos dejotājus no Snick mafijas!?

dažādi vecumi

Jaunsardze

Ārpusskolas nodarbības

dažādi vecumi

Dronu robotika

Tehniskās jaunrades attīstīšana.