Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu mākslas skolā!

Audzēkņu uzņemšana Profesionālās ievirzes izglitibas programmā

Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 21101).

  • Mācību programmas īstenošanas ilgums – 7 gadi.

Berģu Mūzikas un Mākslas pamatskolas 1. klases audzēkņiem ir iespēja sākt

mācības mākslas nodaļas sagatavošanas grupā un mācību gadu noslēdzot,

audzēkņi, kuri saņēmuši ieskaitītu vērtējumu tiek uzņemti mākslas nodaļas 1. kursā.

  • Vecāku iesniegumi tiek pieņemti lidz 15. augustam pie skolas lietvedes.

Aizpildi pieteikumu un nogādā uz skolu vai pa e-pastu bergu.pamatskola@ropazi.lv
Iesniegums.docx

gleznošanas process