Par skolu

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola atrodas skaitā vietā, Upesciemā, 1.5 km no Rīgas robežas.

Skola ir labiekārtota, droša, mūsdienīga, atvērta skola, kurā strādā inovatīvs, empātisks, radošs, motivēts, uz sadarbību vērsts skolotājs. Te mācās zinātkārs, atbildīgs, patstāvīgs, draudzīgs, pozitīvs un laimīgs skolēns, skolas dzīvē iesaistās līdzatbildīgs, saprotošs uz skolēna interesēm orientēts vecāks.

Vērtības

Cieņa

Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.
Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Atbildība

  • Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ar cieņu izturos pret ikvienu.
  • Es saprotu, ka manai izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tāpēc katru dienu mācos, cik labi spēju.
  • Esmu atklāts, izsakot savas domas, viedokli un jūtas, ievēroju pieklājības normas.
  • Es spēju atzīt un pieņemt savas un citu kļūdas; uztveru tās kā iespēju mācīties.

Uzņēmība

  • Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
  • Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.

Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Vide

Es izmantoju man pieejamos resursus pārdomāti un taupīgi.
Es izprotu savu ietekmi uz dabu un saudzēju to.
Es rūpējos par savu un citu veselību, drošību.
Es esmu atbildīgs par savas vides uzlabošanu.

Misija

Skola kā kultūrizglītības centrs, radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības veidošanai.

Vīzija

Izglītības iestāde, kvalificēti, radoši pedagogi sagatavo cilvēku patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei, attīsta spējas dzīvot šodien, prognozēt un plānot rītdienu.

Mērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības, profesionālā ievirzes mūzikā un mākslā izglītības progr. noteikto mērķi.