Skolēnu pašpārvalde

pievienojies!

Kas mēs esam?

Berģu Mūzikas un mākslas skolā skolēnu pašpārvalde darbojas jau aptuveni 14 gadus. To veido 5.-9. klašu aktīvākie un uzņēmīgākie skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir turpināt skolas tradīcijas, organizēt skolas un skolēnu kultūras pasākumus skolā, pārstāvēt skolēnu intereses un savu viedokli , izteikt priekšlikumus, ierosinājumus, sadarboties ar skolas direktori un pedagogiem, kā arī ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm un sabiedriskajām organizācijām.

Kā mēs darbojamies?

Reizi nedēļā notiek sanāksme, kuras laikā tiek izrunāta tā brīža aktuālā informācija. Sanāksmēs tiek apspriestas jaunas idejas, skolēnu priekšlikumi, sadalīti pienākumi tuvākajiem pasākumiem. Kopā praktiski darbojamies veidojot dekorācijas, apsveikumus u.c.. Kopā organizējam saliedēšanās pasākumus, kur pašpārvaldes biedri iepazīstās cits ar citu un kopīgi pavada jautru vakaru.
Darbības virzieni:
  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā;
  • Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē – dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā;
  • Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam savu skolu;

Pievienojies:

 Ja vēlies pārstāvēt skolas skolēnu intereses un piedalīties jautru skolas pasākumu organizēšanā, vadīšanā, iepazīties un atrast sev jaunus draugus,izteikt savu viedokli un priekšlikumus, attīstīt savas līdera un komandasprasmes, tad Tev noteikti ir vērts pievienoties mums!
Ko iegūsi darbojoties skolēnu pašpārvaldē?
Galvenie ieguvumi būs iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, jo no viņiem varēsi daudz iemācīties. Ja arī pats būsi pietiekami aktīvs un radošs, arī viņi mācīsies no Tevis. Kā arī uzlabosi dažādas noderīgas prasmes: veidot plakātus un video rullīšus ar tiešsaistes grafiskās noformēšanas rīku “Canva”, organizēt pasākumus, plānot savu laiku, ātri pielāgoties situācijai, risināt problēmas, sadarboties ar skolēniem, skolas administrāciju un skolotājiem. Galu galā Tu jautri un lietderīgi pavadīsi brīvo laiku. ????
Kā iestāties pašpārvaldē?
 Iestāties pašpārvaldē var katrs mūsu skolas 5.-9 .klašu skolēns, piesakoties pie klases audzinātāja, aizpildot pieteikuma anketu skolas mājaslapā vai arī atnākot uz pašpārvaldes pirmo sanāksmi.
 Pirmā pašpārvaldes sanāksme notiek septembrī, kad notiek iepazīšanās ar biedriem, vadītājiem un tuvāko pasākumu plānošana. Pirmās sanāksmes laikā varēsi pieteikties vienā vai vairākās jomās, un darboties tajās visa semestra vai mācību gada garumā. Pašpārvaldes biedriem jābūt sekmīgiem visos mācību priekšmetos, jo tieši viņi ir paraugs citiem skolas skolēniem.
 Skolēnu pašpārvalde ir brīvprātīga, tāpēc vari jebkurā laikā izstāties un beigt darboties, taču pēkšņi pamest kādu no iesāktajiem darbiem pēdējā brīdī gan nebūs glīti.

pašpārvaldes sastāvs 2023.2024.m.g.

Pašpārvaldes sastāvs 2021./2022. m.g

Skolēnu pašpārvaldes prezidente

Skolēnu pašpārvaldes prezidente

Karlīna Mauriņa

9.a klases skolniece

Prezidentes vietniece.

Prezidentes vietniece.

Adele Beinere

7.a klases skolniece.

Kultūras ministri

Kultūras ministri

E. Viestarte, K. Legzdiņa, P.Rudzīte-Birze, K. Saturiņa, M. Gotvonī

Izglītības ministri

Izglītības ministri

A. Pavlovskis, A. Keiris, D. Baraviks

Sporta ministri.

Sporta ministri.

K. Ždanova, E. Bumbure

Sabiedrisko attiecību speciālisti.

Sabiedrisko attiecību speciālisti.

L. Kukule, L. Krūmiņa

Skolēnu pašpārvaldes konsultants

Direktores vietniece izglītības jomā. Matemātikas skolotāja. Skolēnu pašpārvaldes konsultante.

Direktores vietniece izglītības jomā. Matemātikas skolotāja. Skolēnu pašpārvaldes konsultante.

Liene Balcere

Reglamentējošie dokumenti