Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Rekvizīti

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.nr. LV90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Reģ.nr. LV4312902828

Skolas 8, Upesciems, Ropažu nov. LV - 2137


Skolas adrese

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Skolas iela 8, Upesciems
Ropažu novads LV-2137
tel./fakss 6799 0388, mob. 2933 8507
e-pasts: bergu.pamatskola@ropazi.lv


Kontakti:

direktore
Ilze Briņķe
2946 5853
lietvede
Elizabete Matjušenko
6799 0388
2933 8507
direktora vietnieks audzināšanas un ārpusklases darba jomā
Fēlikss Svirskis
29357566
direktora vietniece izglītības jomā
Inguna Tīkmere
27071061
direktora vietniece izglītības jomā
Liene Balcere
27489936
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mākslā Gunta Vēvere28487880
direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzikā Ilga Ozola
Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena - 10:00-12:00
Trešdiena - 17:00-19:00
25127109
E-pasts:,
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Edmunds Krampāns
2022 4460
E-pasts:
skolas medmāsa
Leontina Seile
28815446
skolotājs-logopēds
Aija Bija
2961 3073
sociālais pedagogs
Anastasija Prolivina
E-pasts: anastasija.prolivina@ropazi.lv
psihologs
Kristīne Tilberga - Līsmane
E-pasts: kristine.tilberga@gmail.com
administrators - jaunais korpus 1-4. klases2704 9673
administrators - vecais korpus 5-9. klases2704 9675

Sabiedriskās organizācijas
skolas padomes priekšsēdētāja
Rita Riekstiņa - Doļģe
     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā