Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Skolas direktore

Direktore

Ilze Briņķe

Pieņemšanas laiks ceturtdienās pl. 13.00-15.00

Pieņemšanas laiks ceturtdienās pl. 13.00-15.00

Direktora vietniece izglītības jomā

Direktora vietniece izglītības jomā

Inguna Tīkmere

Pieņemšanas laiki: pirmdiena, ceturtdiena 15.00 - 17.00, iepriekš piesakoties e-klasē.

Pieņemšanas laiki: pirmdiena, ceturtdiena 15.00 - 17.00, iepriekš piesakoties e-klasē.

Ceļš - tas ir stils. /I.Ziedonis/

Direktores vietnieks izglītības un audzināšanas jomā, latviešu valodas skolotājs

F.Svirskis

Direktores vietnieks izglītības un audzināšanas jomā, latviešu valodas skolotājs

Fēlikss Svirskis

Kas ir aizsniegti griesti? Apziņa, ka par zemiem. /O. Vācietis/

Direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

A.Kalniņa

Direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Antra Kalniņa

Direktores vietniece izglītības jomā. Matemātikas skolotāja. Skolēnu pašpārvaldes konsultante.

Direktores vietniece izglītības jomā. Matemātikas skolotāja. Skolēnu pašpārvaldes konsultante.

Liene Balcere

Direktora vietniece IT jautājumos, datorikas un matemātikas skolotāja.

B.Hartmane

Direktora vietniece IT jautājumos, datorikas un matemātikas skolotāja.

Baiba Hartmane

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

vīrieša portreta ilustrācija

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Edmunds Krampāns

Direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzikā

sievietes portreta ilustrācija

Direktora vietniece prof. ievirzes programmā mūzikā

Ilga Ozola

Pieņemšanas laiki: Pirmdiena - 10:00-12:00 Trešdiena - 17:00-19:00

Pieņemšanas laiki: Pirmdiena - 10:00-12:00 Trešdiena - 17:00-19:00

Direktora vietniece prof. ievirzes programmā mākslā

sievietes portreta ilustrācija

Direktora vietniece prof. ievirzes programmā mākslā

Gunta Vēvere

Profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla» skolotāja un nodaļas vadītāja. Pasniedz zīmēšanu

Profesionālās ievirzes programmas «Vizuāli plastiskā māksla» skolotāja un nodaļas vadītāja. Pasniedz zīmēšanu

"Arī tad, kad debesīs ir mākoņi, saule spīd!"

Rekvizīti

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.nr. LV90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Reģ.nr. LV4312902828

Skolas 8, Upesciems, Ropažu nov. LV – 2137