Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Uzņemšana22.03.2022. stājas spēkā Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/22 "' Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" https://likumi.lv/ta/id/330914-par-kartibu-bernu-registracijai-un-uznemsanai-pirmaja-klase-ropazu-novada-pasvaldibas-visparejas-izglitibas-iestades

Lejuplādēt uzņemšanas iesniegumu 2022. gadam šeit
Lejuplādēt uzņemšanas iesniegumu 2022. gadam šeit (Word faila formāts)

 


 


     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā