Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā!

Kartiba berna uznemsanai

Aizpildi pieteikumu un nogādā uz skolu vai pa e-pastu bergu.pamatskola@ropazi.lv

Uznemsanas iesniegums 1. klasei (Word)

Uznemsanas iesniegums 1. klasei

1. Piesaki bērnu skolai no 4.marta līdz 31.maijam, gaidi elektronisku rezultātu paziņošanu no 5.jūnija.

Saņemot apstiprinājumu, skola  vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos.

2.Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bēna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  6. Sekmju izraksts, ja piesakās uz 2.-9. klasi.