Bibliotēka

Bibliotēka atrodas Skolas ielā 14, blakus Mākslas skolas ēkai

Darba laiks: P. 9 - 17 O. 9 - 17 T. 9 - 17 C. 9 - 17 Pk. 9 - 17 Katra mēneša pēdējā piektdiena ir metodiskā diena, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta!

Skolas bibliotēka ir pieejama skolēniem un darbiniekiem darba dienās. Jūs varat aizņemties grāmatas no bibliotēkas, izmantot datoru, lai mācītos vai meklētu informāciju un pavadīt brīvo laiku lasītāju stūrītī, lasot jaunāko literatūru.
Bibliotēkā var izdrukāt mācību vajadzībām nepieciešamos materiālus.
Bibliotēkā ir daudzveidīga literatūras, daiļliteratūras un mācību grāmatu izvēle. Ir arī dažādu laikrakstu un žurnālu izvēle.

Skolas bibliotekāre Iveta Krišjāne, mob. 2831 9781 e-pasts: ivetakrisjane@inbox.lv

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas digitālais katalogs

Kontaktpersonas