Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vakances


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

aicina darbā 2022./2023. m. g.

· Sākumskolas skolotāju - 1-1,3 slodze;

· Latviešu valodas skolotāju - 1 slodze;

· Svešvalodas (angļu valoda 5.-9.kl.) – 1 slodzes;

· Informātikas, programmēšanas skolotāju – 1,3 slodzes

Prasības pretendentiem :

· Nepieciešama MK noteikumu ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība;

· spēja jēgpilni izmantot IT;

· teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

· prasme strādāt komandā;

· augsta atbildības izjūta;

· psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Galvenie darba pienākumi – atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Piedāvājam

· iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

· interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

· mentora palīdzību;

· veselības apdrošināšanu;

· stabilu atalgojumu (paredzamais atalgojums 1050-1100 eur par 1 likmi);

· iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

· profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Sīkāka informācija pa tālr. : 29338507, 29465853, CV sūtīt uz e-pasta adresi: bergu.pamatskola@ropazi.lv

Skolas adrese- Ropažu novads, Garkalnes pagasts, Upesciems –Skolas iela 8


 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

aicina pieteikties kandidātus

uz speciālā pedagoga amata vakanci

Informācija par pedagoga amata vakanci:

 

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba alga 950.00 EUR/mēnesī par likmi 30 stundas nedēļā;
 • darba uzsākšanas laiki – pēc vienošanās.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus, vadot stundas un individuālās nodarbības sākumskolas un pamatskolas posmā;
 • aizvietot kolēģus viņu prombūtnes laikā;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši MK Noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”,
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • atvērtība pārmaiņām izglītībā;
 • radošums.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi

 • “speciālā pedagoga amata vakancei”;
 • uz e-pastu: berguskola@inbox.lv
 • iesniegt personiski Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai 29465853

kontaktpersona: Ilze Briņķe


 

 

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā