Atbalsta personāls

‼ Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzu, sazinieties ar konkrēto atbalsta speciālistu e-klasē.

Konsultācijas prioritāri paredzētas skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī skolēniem kuri gatavojas valsts pārbaudes darbiem par vispārējo vidējo izglītību.

Uz individuālajām konsultācijām tiek uzaicināti skolēni, kuriem pēc skolotāja vērtējuma ir grūtības mācību vielas apguvē. Sazinoties ar skolotāju, skolēni var pieteikties konsultācijām arī paši. Konsultācijas notiek dienas otrajā pusē, jo dienas pirmajā pusē turpinās attālinātās mācības. Individuālā konsultācija vienam skolēnam paredzēta līdz 40 minūtēm.

Atbalsta personāls

Medmāsa

sievietes portreta ilustrācija

Medmāsa

Leontīne Seile

Darba laiks darbadienās 08.00 - 15.00

Darba laiks darbadienās 08.00 - 15.00

Sociālais pedagogs

sievietes portreta ilustrācija

Sociālais pedagogs

Anastasija Prolivina

Pēc iepriekšējas vienošanās.

Pēc iepriekšējas vienošanās.

Skolas padomes priekšsēdētāja

sievietes portreta ilustrācija

Skolas padomes priekšsēdētāja

Rita Riekstiņa - Doļģe

Izglītības psihologs

sievietes portreta ilustrācija

Izglītības psihologs

Kristīne Tīlberga-Līsmane

Sākumskolas skolotāja

sievietes portreta ilustrācija

Sākumskolas skolotāja

Līga Mauriņa