Jaunsardze

Skolotājs: Jūlija Kampuse

Klašu grupa: dažādi vecumi

Vairāk informācijas un pieteikšanās – 25581556 (Jūlija)