Jaunās skolas vēsture

 

skolas 1.kārtas būvniecība

Mūsu šodienas darbi ir rītdienas vēsture.

Skolas 1.kārtas būvniecība

Pirmssākumi

  • Skolas vēstures apzināšana visā attīstības periodā
  • Skolēnu patriotiskā audzināšana Komunikatīvais darbs

Būvniecība

Atklāšana

  • Lietišķo un foto materiālu vākšana
  • Prezentāciju veidošana par dažādām tēmām
  • Skolas gadagrāmatu veidošana
  • Zinātniski pētnieciskie darbi par skolai aktuālām tēmām Darbs ar krājumu

Skolas attīstības vēsture

 

Ieskats skolas būvniecības procesā

 

Skolu vada

Direktore

Skolas direktore

Direktore

Ilze Briņķe

Pieņemšanas laiks ceturtdienās pl. 13.00-15.00

Pieņemšanas laiks ceturtdienās pl. 13.00-15.00