“Izglītības process, kas pielāgots izglītojamo spējām, vajadzībām, interesēm.”

13.06.2024.

09:00

Prof. pilnv. kursi “Izglītības process, kas pielāgots izglītojamo spējām, vajadzībām, interesēm.”  Lektors A.Sokolova