19.03.2024.

10:00

1.a klase

Mana digitālā pratība. Mācību stunda par drošu viedierīču izmantošanu mācību uzdevumu veikšanai. Pieslēgšanās saziņas un mācību platformām (E-klase, uzdevumi.lv, soma.lv), darbs ar skolas planšetdatoriem. Sk. B. Hartmane, E. Krampāne.