Dronu robotika

Skolotājs: N.Masaļskis

Klašu grupa: dažādi vecumi