03.06.2024.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5.-9.klašu teātra pulciņš 1.jūnijā piedalījās Starptautiskajā teātru festivālā “Pitons” ar 9.b klases skolnieces Ances Vanagas sarakstīto lugu “Detektīvs”. Festivāla eksperti: runas pedagoģe Aina Matīsa, režisors Jurijs Rijnieks teātra kritiķe Gundega Saulīte, teātrim piešķīra nomināciju: par ansambļa spēles garu un vēlmi apliecināties drāmas žanrā. Paldies teātra pulciņa skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja: teātra pulciņa vadītājs Reinis Vējiņš

Galerija