22.03.2024.

???? 2024. gada 19. martā Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.a klase kopā ar klases audzinātāju Daigu Medni un direktores vietnieci Ingunu Tīkmeri devās ekskursijā uz Valsts prezidenta rezidenci – Rīgas Pili.
???? Ekskursijas laikā skolēni ne tikvien gides pavadībā apmeklēja vairākas Pils telpas, bet arī apskatīja prezidentiem dāvinātās dāvanas.
???? Kā to pastāstīja gide, pilī ekskursijas notiek tikai tad, kad prezidents ir devies ārpus tās, taču īpašu šo ekskursiju 7.a klasei padarīja apziņa, ka Pilī atradās arī prezidents, par to pārliecināties bija iespējams arī, tiekoties ar prezidenta adjutantu, kas iepazīstināja gan ar prezidents ikdienu, kad ar saviem kā adjutanta pienākumiem. ????

???? Skolēnu viedokļi pēc ekskursijas:
Mūsu klase šo otrdien bija uz prezidenta pili Rīgā. Tā ir ekskursija, ko es neaizmirsīšu, jo pilī nelaiž iekšā jebkuru cilvēku. Man ļoti patika redzēt pili no iekšpuses, un zināt, ka mēs bijām vienā ēkā ar prezidentu, bet diemžēl viņu nesatikām. /Anna B./

Man pilī patika, ka stāstus par telpām varēja klausīties ar audio gidu palīdzību. Pils istabas bija skaistas, arī prezidentu portreti tajās. Es biju izbrīnīta, ka tik daudz dāvanu mums ir uzdāvinātas no citām valstīm. /Anna G./

Man ļoti patika prezidenta pilī. Bet nākamreiz ceru satikt pašu prezidentu. Man ļoti patika apskatīt, kā un kur strādā prezidents. Paldies par tādu iespēju! /Daniela/

Šis brauciens uz Prezidenta Pili bija ļoti interesants un foršs. Man arī pašam pils ārpusē bija iespēja redzēt pašu prezidentu. Pilī bija ļoti daudz svarīgu un interesantu latviešu artefaktu no citiem laikiem. Man ļoti patika šis brauciens. /Artūrs/

Man patika ekskursija uz prezidenta pili, bet es cerēju satikt arī pašu prezidentu. Bija interesanti uzzināt un apskatīt prezidenta pili. Bija interesanti doties ar klasi uz pili un klausīties kaut ko jaunu par Latviju. Kopumā man ekskursija patika. /Sofija/

Man šķiet, ekskursija uz Prezidenta pili bija izglītojoša. Mums bija iespēja satikt prezidenta tuvākos asistentus un izskatīt daudzas pils telpas. Tās bija pilnas ar skaistām gleznām un greznām lustrām. Es novērtēju, ka man bija iespēja uz turieni braukt ar savu klasi. /Adele/

Teksts, foto: Daniels Mednis

Galerija