Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu mūzikas skolā!

Sākas uzņemšana mācībām Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā 2024./25.m.g.
Iesnieguma veidlapa – Uzņemšanas iesniegums

, tiek pieņemta klātienē vai elektroniski e-pastā bergu.pamatskola@ropazi.lv

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ir akreditēta līdz 2028.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:

  • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres);
  • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells, ģitāra);
  • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons);
  • Vokālajā mūzikā (kora klase);
  • Sitaminstrumentu spēlē.

2024.gadā piedāvājam bērniem no 5 – 6 gadu vecumam mācības SAGATAVOŠANAS KLASĒ interešu izglītības programmā.

Iestājpārbaudījums uz 1.klasi notiks:

2024.gada 30. maijā no plkst.14.00 – 18.00 mūzikā – mazajā skolā dir. vietn. kabinetā.

Lai uzsāktu mācības 1. klasē:

  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ģimenes ārsta izziņa);
  • stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumā.

Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas programmā:

  • nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu;
  • atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu).

Papildus informācija pa tālr. +371 25127109

mūzikas notis