Par mūzikas skolu

mūzikas skola

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola atrodas skaitā vietā, Upesciemā, 1.5 km no Rīgas robežas.

Skola ir labiekārtota, droša, mūsdienīga, atvērta skola, kurā strādā inovatīvs, empātisks, radošs, motivēts, uz sadarbību vērsts skolotājs. Te mācās zinātkārs, atbildīgs, patstāvīgs, draudzīgs, pozitīvs un laimīgs skolēns, skolas dzīvē iesaistās līdzatbildīgs, saprotošs uz skolēna interesēm orientēts vecāks.

mūzikas skola

Misija

Skola kā kultūrizglītības centrs, radošas, atbildīgas un konkurētspējīgas personības veidošanai.

Vīzija

Izglītības iestāde, kvalificēti, radoši pedagogi sagatavo cilvēku patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei, attīsta spējas dzīvot šodien, prognozēt un plānot rītdienu.

Mērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības, profesionālā ievirzes mūzikā un mākslā izglītības progr. noteikto mērķi.