Flauta ir ļoti sens mūzikas instruments. Flautas priekšteči ir dažādas mēlīšu stabules, svilpes. Senākais flautas paraugs bija garenflauta (blokflauta) jeb slīpflauta. Šķērsflauta sākotnēji bija klejojošu mūziķu instruments. Instrumenta pirmos paraugus izgatavoja no koka, tādēļ arī mūsdienu flautu, kas tiek gatavota no metāla vai plastmasas, pēc tradīcijas sauc par koka pūšaminstrumentu. XVII gs. beigās flautām parādījās pirmie vārsti. Tad arī instrumentu pirmoreiz iekļāva operas orķestrī.

Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 – 9 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 6 gadi (1.-6.klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – Specialitāte, Mūzikas mācība
Programmā 20V – Specialitāte, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana, Vispārējās klavieres.

Flautas spēle – Ilze Krapauska

Klarnetes spēle – Katrīna Stikute