EMU logo

EMU skola – sadarbības plānošana ar skolēniem un viņu vecākiem

EMU sniedz palīdzīgu roku skolas un klasvadības vajadzību risināšanā. Izmantojot iebūvētos risinājumus, kas palīdz strukturēt un uzlabotu klases vidi, veicināt skolēna – skolotāja – vecāka sadarbību un savstarpējo sadarbību starp pedagogiem un atbalsta personām skolas ietvaros.

 

 

EMU logo