Iesniegumu iesniegšana prof. ievirzes mācību programmās mūzikā

10.06.2024. – 21.06.2024.

09:00

Lietvedība

Iesniegumu iesniegšana lietvedībā profesionālās ievirzes mācību programmās mūzikā un mākslā