Koris

Skolotājs: Ilva Klimoviča

Klašu grupa: 2.-4.klases