Jaunais pētnieks

Skolotājs: Sandra Gromska

Klašu grupa: 7.-9.klases