27.02.2024.

9.b klases skolēnus 27.februārī literatūras skolotāja Ieva Križevica aicināja uz literatūras stundu Inciemā, izstaigājot pa Anšlava Eglīša atmiņu romānā “Pansija pilī” aprakstīto apkārtni, lai labāk izprastu vidi, kas atspoguļota romānā. Paldies harizmātiskajai gidei Mārai Ozolai! Paldies skolas bibliotekārei Ivetai Krišjānei, kas rūpējās un gādāja, lai visiem pietiktu lasāmais daiļdarbs!
Paldies klases audzinātājai Zintai Šestakovskai un vecākiem par atsaucību, atbalstu ekskursijas organizēšanā!
Paldies skolas saimniekam Edmundam un šoferītim Sandrim par loģistiku un vizināšanu!

Galerija