Uzņemšana:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7,8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē– Dziedāšana, Mūzikas mācība
Programmā 20V – Koris, Dziedāšana, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Klavieres.
SKOLOTĀJI
Ingūna Rijniece – mūzikas mācība, solfedžo, diriģēšana, koris
Ilona Maļecka – solo dziedāšana
Ritvars Ozols – solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Ilva Klimoviča – mūzikas mācība