Klavieres ir grūti pārnēsājamas un dārgas, tomēr to daudzpusība ir padarījusi tās par vienu no pasaulē visvairāk pazīstamāko instrumentu. Tām ir būtiska nozīme klasiskajā mūzikā. Liela daļa komponistu ir arī pianisti. Klavieres plaši izmanto kā solo instrumentu, un tās ir ļoti svarīgs palīglīdzeklis daudzu instrumentu pavadīšanā.
Visplašāk pārstāvētā mūsu skolā ir klavierspēles nodaļa.
Uzņemšanas vecums:
• Sagatavošanas klasē – 6, 7 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7, 8 gadi
Mācību ilgums:
• Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Mācību priekšmeti:
• Sagatavošanas klasē – Klavierspēle, Mūzikas mācība
Programmā 20V – Klavierspēle, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana
Klavierspēles skolotāji – Anželika Jercuma, Inese Andersone, Iluta Ozere, Kristīne Vilmane.