123

Licences nr.: 123

Licences datums: 08.06.2017.

Vizuāli plastiskās mākslas  mācību ilgums – 5 gadi,  programma ietver mācību priekšmetus – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, veidošana, datorgrafika.