Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Informācija vecākiem


Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem, ja viņi dodas uz ārzemēm

Ja bērna abi vecāki dodas uz ārzemēm strādāt, bet bērns paliek Latvijā, tad obligāti ir jānokārto pilnvara cilvēkam, kuram vecāki uztic pieskatīt un audzināt savu bērnu.

Šo pilnvaru (kopijas veidā) vēlams iesniegt klases audzinātājai, lai klases audzinātāja zinātu pie kā griezties nepieciešamības gadījumā.

Ja bērnam būs nepieciešama medicīniska palīdzība (steidzama operācija), ir jābūt pilnvarotai personai, kas var oficiāli parakstīt nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā jūsu bērnam netiks sniegta medicīniskā palīdzība.

Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem, ja viņi dodas uz ārzemēm kopā ar bērniem mācību gada laikā

Vecākiem par došanos uz ārzemēm kopā ar bērnu mācību gada laikā jāinformē izglītības iestāde, rakstot iesniegumu skolas direktorei.

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā