Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Domā un šķiro

2013-01-23


Foto: Ekoskolas programmas pasākums "Domā un šķiro!"

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā