Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Skolas Padome

Skolas Padome 2021./2022. mācību gadā

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kas

izveidota nolūkā veicināt Skolas sadarbību ar sabiedrību, Skolas dibinātāju – Ropažu

novada Domi, kā arī, lai nodrošinātu Skolas attīstību un izglītības kvalitātes

uzlabošanu.

Skolas Padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumu (skatīt šeit...) un citiem tiesību aktiem. Šo nolikumu, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, apstiprina

Skolas Padome.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas (BMMP) Skolas padomes sastāvs

2021./2022. mācību gadā:

Priekšsēdētāja: Rita Riekstiņa-Dolģe

Priekšsēdētājas vietniece: Līga Kleinberga

Protokolistes: Līga Kleinberga, Evija Kliedere

Apstiprinātais Skolas padomes sastāvs: (skatīt šeit...)

Priekšlikumus, ierosinājumus, aktuālos jautājumus var rosināt:

1.caur e – pastu: liga.kleinberga@hotmail.com

2.klases sapulcē, caur vecāku pārstāvi;

3.caur skolas pedagogiem.

Sēdes:

06.10.2021. Skolas Padomes protokola kopsavilkums šeit (skatīt šeit...)

Nākošā plānotā Skolas Padomes sēde 10.11.2021 plkst. 18.30

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā