1. klasē uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām izvēlētajā specialitātē (pēc sagatavošanas klases), taču atsevišķās specialitātēs atkarībā no vecuma un muzikālajām dotībām, audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē arī bez priekšzināšanām. Lai iestātos Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1. klasē profesionālās ievirzes programmā mūzikā : Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas vai mākslas programmā, kā arī muzikālās dotības.

Iestājpārbaudījuma laikā:
mūzikā - jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumenta spēlē, vai dziedāšanā); pārbauda bērna muzikālās dotības (muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu);


Iestājpārbaudījuma norise uz 1. klasi plānota: 2022.gada 1. jūnijā no plkst.14.00 – 18.00

mūzikā – muižas ēkā dir. vietn. kabinetā;
Papildus informācija pa tālr. 25127109

Iesnieguma formas atrodamas skolas mājas lapā Mūzika//uzņemšana// iesnieguma forma www.bmmp.lv