Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Skolotājas Dagnes Ventiņas izstāde 'Pļava'

Skolotājas Dagnes Ventiņas izstāde ''Pļava''
skatāma Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas vestibilā.

Izstādē ir gleznas, kurās attēlotas pļavas dažādos gadalaikos. No ziedošām vasaras puķēm līdz rudens sausajiem zāles laukiem un ziemas pļavai.

Foto galerija šeit-->

2023-03-23


Turpinās skolēnu pieteikšanās Ēnu dienai 2023!

Ēnu diena šogad norisināsies 5. aprīlī.

Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

"Ēnotāju" tikšanās skolā pirms pasākuma

Lai sagatavotos Ēnu dienai un iegūtu informāciju par darba lapu aizpildīšanu, skolā tiek rīkota kopīga „ēnotāju” tikšanās ceturtdien, 30. martā plkst. 15.30 - 16.00 302. kabinetā ar karjeras konsultanti G. Pikšu.

Vairāk par pasākumu lasi un piesakies www.enudiena.lv

Uz tikšanos!

Karjeras konsultante G. Pikša

2023-03-23


8.a klases dalība Ropažu novada Ēnu dienā

🏢 Prieks par Ropažu novada pašvaldība organizēto Ēnu dienu 6. martā, kas deva iespēju Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 8.a klases skolēniem un skolotājai Ingai Purgalei apmeklēt uzņēmumu YES WE CAN Zaķumuižā.
💭 Bija interesanti uzklausīt stāstījumu un vērot video par dažādiem projektiem, un redzēt pasūtījumu praktisko tapšanas gaitu. Paldies uzņēmumam Yes We Can un īpašs paldies Rolands Strelčs un Edgars Andersons par atsaucību.

2023-03-23


2022./2023.m.g. Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

2023-03-23


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas koncerts “Skaņas martā”

2023-03-16


6.a klase Izdzīvošanas skolā Baldonē

6.a klase kopā ar klases audzinātāju Daigu Medni 9. martā devās uz Baldoni, lai piedalītos "Izdzīvošanas skolas" mācību stundās, mācoties orientēties mežā, izmantojot kompasu🧭, meklētu izdzīvošanai nepieciešamos resursus🪵💧, lai sasildītos pie pašu iekurināta ugunskura🪔🔥 un pagatavotu skuju tēju🌲☕. 🙏 Paldies Izdzīvošanas / Vīrišķības skolas lieliskajiem instruktoriem par iespēju apgūt dzīvē noderīgas prasmes ārpus ierastās mācību vides - brīvā dabā! 🍃

Turpināt lasīt šeit-->

2023-03-16


2.c klase PAR TĪRU UN ZAĻU LATVIJU

2.c klases skolēni un skolotāja Vanda Gailīte klasē ikdienā diskutē par vides aizsardzību.
Šķiro atkritumus.
Dabaszinībās sēja, pētīja, audzēja, vēroja, secināja...
Latviešu valodā meklēja informāciju par dabas aizsardzību, par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, augu saudzēšanu utt.
Sociālajās zinībās visu apkopoja, zīmēja savu - "ES- DABAS AIZSTĀVIS" plakātu.

Turpināt lasīt šeit-->

2023-03-16


Tehnobusa aktivitātes Berģu skolā

23. un 24. februārī mūsu skolas skolēnus izglītoja un priecēja karjeras aktivitāte - laboratorija "TehnoBuss"! Divu dienu garumā sākumskolas un pamatskolas skolēni TehnoBusā vēroja paraugdemonstrējumus un iemēģināja roku tādās jomās kā robotika, lāzergravēšana, zobratu mehānika, sensoru stends, mehatronika un metināšana!

Paldies Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijai par šo iespēju, kā arī īpašs paldies pasākuma vadītājam Edvīnam par atsaucību un lieliskajām nodarbībām!

Karjeras konsultante Gunta Pikša

2023-03-16


Ropažu novada Mūzikas un mākslas skolu draudzības koncerts “No klasikas līdz džezam”

2023-03-06


1.kārtas JAL konkurss "Biznesa pasaka"

Finanšu pratības "Junior Achievement Latvia" programmas ietvaros Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.-8.klašu 96 skolēni piedalās 1.kārtas konkursā "Biznesa pasaka", kas rosina apgūtās teorētiskās un ekonomiskās likumsakarības lietot dažādās dzīves situācijās, ietērpjot pasakas formātā. Skolēni latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību stundu ietvaros sacer pasakas ar laimīgām beigām, tās ilustrē vizuālās mākslas stundās, lai jau svešvalodā (angļu val., krievu val., franču val.) mēģinātu savu pasaku tulkot. Labākie darbi tiks izvirzīti 2.kārtas konkursam, ko jau vērtēs JAL izvirzītie vērtētāji. Paldies skolotājiem - Ievai Križevicai, Aldim Bredikam, Maijai Gotvonī, Danai Vdovai, Annai Kožutkinai, Ingum Macatam - par sadarbību!

Foto galerija šeit-->

2023-02-28


Ziņu arhīvs

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
13:30
7. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
13:30
7. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā