Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Zaļās vārnas skola 2018

Zaļās Vārnas Skola 2018 dalībnieki aicina!

 

Iekšējās kārtības un drošības noteikumi nometnē

Informācija par operatīvajiem dienestiem un skolas medicīnas personālu

Aptaujas lapa par dalībnieku

Nepieciešamās lietas nodarbībās, pārgājienā

Pārgājiena "Zaļā taka" dalībnieku saraksts (pa datumiem)

Nometnes dalībnieku dalījums grupās (krāsās)

Zaļās Vārnas Skolas nodarbību plāns

Takas karte

 

Foto: Pārgājiens "Zaļā taka" Nr.1

Foto: "Zaļās Vārnas Skola 2018" (1. nedēļa)

Foto: Pārgājiens "Zaļā taka" Nr.2

Foto: "Zaļās Vārnas Skola 2018" (2. nedēļa)

Foto: "Zaļās Vārnas Skola 2018 noslēgums"Pieteikšanās nometnei "Zaļās vārnas skola 2018"

Nometni "Zaļās vārnas skola 2018" tiek plānots organizēt 11.06.2018.-22.06.2018. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā.

Aizpildītā anketa jāsūta uz e-pastu ieva.krizevica@gmail.com, tās tiek reģistrētas pēc principa-kurš pirmais.

Šogad ir divas prioritātes uz 30 budžeta vietām (iespējams tiks palielināts): Garkalnes novada iedzīvotāji un 1.-6.klases skolēni.

Plānotas 10 vietas (iespējams tiks palielināts) par vecāku līdzfinansējumu (10 dienas=100EUR) bērniem, kas nav deklarēti Garkalnes novadā. 

Pieteikuma anketas pieņemu līdz 10.martam.

Šogad tiek izsludināta ātrāka pieteikšanās, lai varam precizēt dalībnieku skaitu un par to informēt Garkalnes novada domi, kas ir nometnes finansiālais atbalstītājs un kas plāno izskatīt budžeta vietu palielinājumu.

Informāciju par nometnes darbību (2010-2017) varat skatīt Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas mājas lapā  http://bmmp.lv/zvskola/.

Pieteikšanās anketa šeit: ZV_18_anketa.doc

Vairāk info:

ieva.krizevica@gmail.com;

mob.tel26024263.

 

Nometnes "Zaļās vārnas skola"

vadītāja Ieva Križevica

 


Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2018
Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2017
Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2016
Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2013
Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2012
Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2011
Arhīvs: Zaļās vārnas skola 2010

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
15:50
10. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:

Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā