Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Sākas uzņemšana mācībām Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

Iesnieguma veidlapa , atrodama skolas mājas lapā www.bmmp.lv/ mūzika/ uzņemšana, tiek pieņemta klātienē vai elektroniski e-pastā bergu.pamatskola@ropazi.lv

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ir akreditēta līdz 2028.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres);
 • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells, ģitāra);
 • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons);
 • Vokālajā mūzikā (kora klase);
 • Sitaminstrumentu spēlē.

2023.gadā piedāvājam bērniem no 5 - 6 gadu vecumam mācības SAGATAVOŠANAS KLASĒ interešu izglītības programmā.

Iestājpārbaudījums uz 1.klasi notiks:

2023.gada 1. jūnijā no plkst.14.00 – 18.00

 • mūzikā – mazā skolā dir. vietn. kabinetā.

Lai uzsāktu mācības 1. klasē:

 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ģimenes ārsta izziņa);
 • stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība;
 • jāpiedalās iestājpārbaudījumā.

Uzņemot bērnus 1. klasē , iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas programmā:

 • nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu;
 • atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu).

Papildus informācija pa tālr. 25127109