Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina bērnus sagatavošanas klases mūzikas programmās:
Lai iestātos Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas sagatavošanas klasē mūzikā:
Papildus informācija pa telf. 25127109