Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Skolēnu pašpārvalde


Valentīndiena 2023


1991. gada janvāra barikāžu aizstāvju atceres pasākums 2023

🇱🇻 Šodien, 20. janvārī, pie skolas notika 1991. gada janvāra Barikāžu dalībnieku un aizstāvju atceres pasākums.

🔥☕ Berģu skolā šis dienas atzīmēšana ir ikgadēja tradīcija. Katru gadu skolēni ar siltu tēju rokās pulcējas pie atmiņu ugunskura un uzklausa dažādus atmiņu stāstus gan no barikāžu dalībniekiem, gan no tiem, kas par šo laiku zina un māk pastāstīt vairāk.

💭👨‍🏫 Ik gadu savās atmiņās dalās arī mūsu skolas vēstures skolotājs Aldis Brediks, pastāstot par savu pieredzi un pārdzīvoto 1991. gada janvārī.

🇱🇻🎖️ Šogad uz aicinājumu atsaucās un ar atmiņu stāstiem dalījās arī mūsu novadnieki Zaiga un Laimonis Gedroviči, kas bijuši barikāžu dalībnieki un tikuši apbalvoti ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

🙏🪧 Sakām lielu paldies skolēniem, kuri bija sagatavojuši plakātus un pasākumā dalījās ar savu ģimeņu pieredzi un atmiņām par Barikāžu laiku!

"𝑽𝒆̄𝒔𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒊𝒓 𝒅𝒛𝒊̄𝒗𝒂, 𝒌𝒂𝒎𝒆̄𝒓 𝒎𝒆̄𝒔 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒄𝒆𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒔."

🫶🏫 Paldies Skolēnu pašpārvaldei, DVAJ Fēliksam Svirskim, DVSJ Edmundam Krampānam, kā arī skolas ēdnīcai par pasākuma organizēšanu.


1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums 2023

🕯️👉 20. janvārī plkst. 13.50 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā (ārā pie ēdnīcas) norisināsies 1991. gada janvāra notikumiem veltīts piemiņas pasākums.

☕🔥 Pasākuma laikā kopīgi uzklausīsim atmiņu stāstus un sildīsimies ar siltu tēju pie ugunskura.

❗ Lūdzam skolēnus un skolas darbiniekus būt aktīviem un līdz pasākumam noskaidrot savas ģimenes ieguldījumu un dalību barikādēs, kā arī izveidot plakātu ar apkopojumu, lai pasākumā varētu parādīt un pastāstīt par to.

🙏 P.S. Būsim pateicīgi, ja katrs paņems līdzi pagali piemiņas ugunskuram, lai tas degtu un sildītu mūs pēc iespējas ilgāk!

Ar cieņu

DVAJ un BMMP Skolēnu pašpārvalde

Labdarības akcija "Sasildīsim sirdis" 2022

💕🎁 Arī šogad Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā tika rīkota ikgadējā labdarības akcija “Sasildīsim sirdis”, veidojot dāvanu paciņas Garkalnes pagasta vientuļajiem un maznodrošinātajiem senioriem, kam ikdienā klājas grūtāk, nekā mums pašiem.

💚 Šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, atsaucība bija liela, kas liecina par to, ka mēs neesam vienaldzīgi pret cilvēkiem mums līdzās un spējam radīt svētku sajūtu ne tikai savām ģimenēm, bet arī līdzcilvēkiem.

🙏💝 Paldies Ropažu novada Sociālā dienesta Garkalnes pagasta struktūrvienības vadītājai Silvijai Putnikai par atbalstu un palīdzību! ✨ Paldies ikvienam skolas skolēnam un viņu ģimenēm, kā arī skolotājiem un darbiniekiem par dalību akcijā!

🚙🎄 Dāvanu paciņas Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji un direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Edmunds Krampāns ir nogādājuši senioriem personīgi uz mājām!

Decembra pasākumi skolā

🎄✨ Lai skolā radītu svētku noskaņu un kopības sajūtu, Skolēnu pašpārvalde decembrī rīkoja dažādus pasākumus un aktivitātes:

📅 Darbīgie pašpārvaldes rūķi izveidoja skolas adventes kalendāru. Kalendārā katru dienu bija kāds uzdevums, kā arī kādā dienā, to izpildot, varēja saņemt pārsteiguma balviņu. Paldies vienmēr smaidīgajām dežurantēm Dacei un Zentai par atbalstu.

🎬 Decembra otrdienu un piektdienu pēcpusdienās ikviens skolas skolēns un darbinieks tika aicināts nākt uz jaunā korpusa ātriju, kur kopīgi skatījāmies filmas Ziemassvētku noskaņās. 20. decembrī kopīgi skatījāmies jauno filmu Ziemasssvētki džungļos! Paldies direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Edmundam Krampānam, kā arī Kultūras centrs Berģi vadītājai Kristai Kleinai par atbalstu un palīdzību Filmu pēcpusdienu norisē.

💰 21. decembrī skolas jaunā korpusa ēdamzālē norisinājās Ziemassvētku tirdziņš, kurā skolēniem un skolas darbiniekiem bija iespēja gan pārdot, gan iegādāties dažādus gardumus, dāvanas svētkos, kā arī daudz citu paštaisītu labumu. Paldies skolas ēdnīcas darbiniecei Sandai par palīdzību pasākuma norisē!

Ziemassvētku labdarības akcija 'Sasildīsim sirdis!'

Ziemassvētku labdarības akcija ''Sasildīsim sirdis!''

👉Labdarības akcijas norise 12.-16.decembris.

💗Jau vairākus gadus decembra mēneša sākumā mūsu skolā norisinās labdarības akcija Sasildīsim sirdis! Akcijas ietvaros tiek vākti ziedojumi Garkalnes novada maznodrošinātajiem un vientuļajiem pensionāriem.

💗Arī šogad ikviens ir laipni aicināts pievienoties akcijai, lai iepriecinātu līdzcilvēkus ( sk.pielikumu). 💌 Sarūpēsim ikdienā nepieciešamās lietas un produktus - cukuru, kafiju, tēju, konfektes, šokolādi, griķus, rīsus, piparkūkas, svecītes u.c.

Lai jauku domu, patiesu atziņu un labu darbu piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks!💞

Skolēnu pašpārvalde.

BMMP Adventes kalendārs


Gaismas ceļš Latvijai!

🕯 "Gaismas ceļš LATVIJAI!" 🕯
🇱🇻 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēnu pašpārvalde, turpinot skolas ilggadējo tradīciju, aicina ikvienu BMMP skolēnu, skolotāju un darbinieku, kā arī ikvienu apkārtnes iedzīvotāju piedalīties un veidot "Gaismas ceļu".


Valsts svētku apsveikums


Mans rudens


Labo darbu nedēļa 2022

💝 Visā Latvijā no 3. līdz 9. oktobrim norisinājās akcija "Labo darbu nedēļa 2022". Arī mūsu skolā šī nedēļa tika atzīmēta. ✨

🏫 Pēc skolēnu pašpārvaldes aicinājuma 1.-9.kl. skolēni kopā ar klases kolektīvu veica vismaz vienu labo darbu. 👇

✨ 1.c klase darbojās ļoti aktīvi, sarūpējot dzīvnieku patversmes LABĀS MĀJAS iemītniekiem pārtiku, lasot zīles Rīgas zoodārzam, kā arī radot jaunu veidolu Zoozīļukam.

✨ 2.a klase ne tikai paši domā par atkritumu samazināšanu, bet arī vienmēr cenšas sakopt skolas vidi. Viņi devās tepat netālu - sakopt skolas teritoriju, lai pašiem un citiem prieks tajā uzturēties.

✨ 2.b klase iesaistījās 7.b labajā darbā un ziedoja noderīgas lietas dzīvnieku patversmei Ulubele.

✨ 3.c klase devās savākt sadzīviskus atkritumus Muižas apkārtnē. Kad daudz čaklu roku kopā nāk, darbi ātri sokas un Muižas apkārtne īsā brīdī tiek sakopta. Darba spara vēl gana, tāpēc tālāk 3.c klase devās gar Mazās Juglas upes krastu līdz veikalam, pa ceļam paceļot katru atkritumu. Kopā savākti 75 l atkritumu un 2 automašīnu riepas.

✨ 4.a atbalstīja patversmē dzīvojošos dzīvnieciņus, sarūpējot pārtiku un citas dzīvniekiem noderīgas lietas, kuras 7.b klase nogādāja patversmē "Ulubele".

✨ 4.b klase palīdzēja skolas sētniekam, skolas sporta laukumā savācot stiprajā vējā nokritušos zarus.

✨ 6.a klase devās uz pirmsskolas izglītības "Čiekuriņš" grābt lapas un pavadīt mūzikas stundu netradicionālā gaisotnē, dziedot latviešu tautasdziesmu "Pie Dieviņa gari galdi" no galvas.

✨ 6.b klase veica divus labos darbus. Viena klases daļa kārtīgi pastrādāja, palīdzot sētniekam Mišam grābt nokritušās lapas pie Muižas. Savukārt klases otra daļa kopā ar klases audzinātāju nesa liekās grāmatas no skolas uz bibliotēku un palīdzēja skolas bibliotekārei Ivetai tās sašķirot.

✨ 7.b klase savā labajā darbā iesaistīja arī 2.b, 4.a, 6.b, 8.a un 9.b klases ar audzinātājām. Viņi visas nedēļas garumā sarūpēja dažādas dzīvniekiem noderīgas lietas un pārtiku, kuru pēc tam nogādāja uz dzīvnieku patversmi Ulubele.

✨ 8.a klase iesaistījās 7.b labajā darbā un ziedoja pārtiku un citas noderīgas lietas dzīvnieku patversmei Ulubele.

✨ 9.b klase iesaistījās 7.b klases labajā darbā un ziedoja pārtiku dzīvnieku patversmei Ulubele.

🙏 Paldies par dalību!

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā