Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Nordpluss projekts "Mana nākotnes profesija" Lietuvā
28.11.2011-02.12.2011

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 16 skolēni (5.-9.kl.) un 2 pedagogi – vēstures, ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotājs Aldis Brediks un vizuālās mākslas skolotāja Ieva Vahtere – no 28. novembra līdz 2. decembrim piedalījās Mastaiču pamatskolā (Lietuva) NORDPLUS projektā „Mana nākotnes profesija”.

Netālu no Kauņas esošajā pilsētiņā 5 dienas skolēni veltīja laiku, lai iepazītu kādu no projektā piedāvātajām profesijām: viesmīlis, pavārs, dizainers, diplomāts, uzņēmējs. Kitija Semjonova, 7.klases skolniece, stāsta, ka „katrā no šīm dienām mēs par katru profesiju uzzinājām kaut ko jaunu, varējām iejusties katrā profesijā.”

Skolēni aktīvi piedalījās arī mācību stundās: angļu valodā, ekonomikā, vizuālā mākslā, sportā, dabas zinībās, mūzikā, literatūrā. Skolotāja Ieva Vahtere stāsta, ka „mācību process bija labi organizēts, nepiespiestā, radošā atmosfērā notika mācību stundas, visi strādāja ar lielu prieku”. Skolēni veidoja tērpus pēc pašu veidotām skicēm, pētīja ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, sacerēja haikas. Projekta dalībnieki apmeklēja arī Kauņas muzikālā teātrī izrādi, par kuru 7.klases skolnieces Katrīna Ševica – Mikeļševica un Evija Kralliša apgalvo, ka „šāda veida izrādi vēl nebijām redzējušas. Mums ļoti patika.” Savukārt diplomātu dienā skolēni un pedagogi devās uz Viļņu, kur pabija Latvijas vēstniecībā un Lietuvas Seimā. Skolotājs Aldis Brediks atceras, ka „interesanta bija ekskursija Latvijas vēstniecībā, kur uzzinājām, ka esam pirmā skolēnu grupa vēstniecībā gada laikā. Lietuvas Seimā nokļuvām tieši dienā, kad parlamenta deputāti strādāja. Mums atļāva īsu brīdi pavērot deputātu darbu un balsošanas procedūru no malas. Skolēnu secinājums bija vienkāršs – Lietuvas deputāti ir tādi paši kā mūsu deputāti. Par skolēnu interesi kopumā liecināja daudzie uzdotie jautājumi gan vēstniecībā, gan Lietuvā. Patīkami, ka Lietuvā daudzi uzslavēja mūsu skolēnu labās angļu valodas zināšanas. Gandrīz visi skolēni pirmo reizi bija kādā vēstniecībā un guva priekšstatu par vēstniecības nozīmi, tās darba specifiku. Arī Lietuvas Seimā redzētais nedaudz mainīja priekšstatu par politiķu darbu.”

Skolēni dzīvoja ģimenēs, kas bija liels pārbaudījums gan viesiem, gan nama saimniekiem. Mastaiču pamatskolas direktore Vale Urbeliene saka, ka „šogad skolēni izrādījuši lielu aktivitāti, gribēdami uzņemt latviešus savā ģimenē. Pieteicās vairāk gribētāju, kā bija projektā noteikts.” Mūsu skolas skolēni bija patīkami pārsteigti par lietuviešu viesmīlību, gādību, kāds gribēja palikt vēl uz kādu nedēļu. Tāpat arī skolotāja Ieva Vahtere apgalvo, ka „projekts ļoti iepriecināja gan bērnus, gan skolotājus, jo piecu dienu garumā ļāva izbaudīt Lietuvas viesmīlību, palīdzēja pašiem novērtēt to labo, kas ir mūsu skolā”. Projekta koordinatore Lietuvā, lietuviešu valodas un literatūras skolotāja Ieva Valutkevičiene arī novērtē projekta nozīmi un priecājas, ka „projektā skolēns, kurš nekad pirms tam auditorijas priekšā nerunāja, piekrita paņemt mikrofonu un uzrunāt klātesošos. Mūsdienu skolai ir nozīmīgi nodrošināt spārnus jaunā cilvēka nākotnes lidojumam. Tam ļoti labi noder arī šāda veida mācību forma”. Mastaiču pamatskolas direktore apgalvo, ka „projekts vēlreiz apstiprina to, ka radošs skolotājs skolā ir liela bagātība, jo tikai viņš var būt labu ideju ģenerators un līderis, kuram uzticas skolēni, ar kuru labprāt sadarbojas un strādā. Savukārt skolas kolektīvam – gan skolēniem, gan skolotājiem – projekts bija liels pārbaudījums, kurā pārbaudīja sadarbības prasmes, kā arī spēju būt atbildīgam”.

Latviešu delegācija secināja, ja darbu var veikt brīvi, radoši, tad daudzas profesijas var būt tīkamas.

Projekts, kas sākās 2011.gada augustā, turpināsies līdz 2012.gada jūlijam gan neklātienē, gan klātienē, kad aprīlī gaidām lietuviešus Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā.

Paldies skolēniem un viņu vecākiem, pedagogiem, kas atbalstīja un atbalsta šo projektu, paldies skolas vadībai, īpaši mācību pārzinei Intai Bredikai, Garkalnes novada sabiedrisko attiecību speciālistei Elīnai Bauzei – Krastiņai par sagādātajiem suvenīriem, Raimondam Skrābānam par sagādāto video „Garkalne. Life is Green”.

Ieva Križevica


Mastaiču pamatskolas direktore Vale Urbeliene par projektu „Mana nākotnes profesija”

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
08:30
1. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
08:30
1. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā