Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
     

Ēdināšana

Jautājumos par ēdināšanas pakalpojumu pieteikšanu vai atteikšanu skolēnam, kā arī citos saistītos jautājumos, griezties pa telefonu: 2 7098917
Kontakti atsauksmēm un ierosinājumiem:
Vadītājs: 29435189; rolands@vienigijums.lv
BMMP Skolas padome: bmmp.skolaspadome@gmail.com

Ēdienkarte 1.-4. klasei

Ēdienkarte Nr. 1 1.- 4. klasei.        
4.09.-8.09., 25.09.-29.09., 16.10.-20.10.

Ēdienkarte Nr. 2 1.- 4. klasei.       
11.09.-15.09., 2.10.-6.10.

Ēdienkarte Nr. 3 1.- 4. klasei.        
18.09.-22.09., 9.10.-13.10., 30.10.-3.11.


Ēdienkarte 5.-9. klasei

Ēdienkarte Nr. 1 5.- 9. klasei.        
4.09.-8.09., 25.09.-29.09., 16.10.-20.10.

Ēdienkarte Nr. 2 5.- 9. klasei.       
11.09.-15.09., 2.10.-6.10.

Ēdienkarte Nr. 3 5.- 9. klasei.        
18.09.-22.09., 9.10.-13.10., 30.10.-3.11.


Launags

Ēdienkarte launagam Nr. 1.        
4.09.-8.09., 25.09.-29.09., 16.10.-20.10.

Ēdienkarte launagam Nr. 2.        
11.09.-15.09., 2.10.-6.10.

Ēdienkarte launagam Nr. 3.        
18.09.-22.09., 9.10.-13.10., 30.10.-3.11.

Alergēnu kodi ēdienkartē

Samaksas kārtība par ēdināšanu Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

 
 
Valsts un Ropažu novada Dome apmaksā pusdienas 1.  9. klašu skolēniem. 
 
Launaga cena ir 1,20 EUR 
 
Samaksa   par   launagu   tiek   veikta: 
1.ar bankas pārskaitījumu 
Samaksu par launagu ar bankas pārskaitījumu jāveic līdz katras    nedēļas    ceturtdienas    plkst.14:00, 
apmaksājot   ēdināšanu   par   visu   nākamo   nedēļu. Var apmaksāt arī garāku ēdināšanas periodu. 
Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu: 
           Mācību iestādes nosaukums 
           Skolēna vārds un uzvārds 
           Klase, kurā mācās 
           Maksājuma periods, piemēram,  
ja skolēns launagu ēdīs visu nedēļu - 14.09.  18.09.2020. 
ja skolēns launagu ēdīs no pirmdienas līdz ceturtdienai - 14.,15.,16.,17.09. 
ja skolēns launagu ēdīs  pirmdien, trešdien un piektdien - 14.,16.,18.09. 
ja skolēns launagu ēdīs visu mēnesi - septembris 
 
PARAUGS: BMMP, Jānis Bērziņš, 1.a kl., 14.09.  18.09.2020. 
 
Rekvizīti maksājumiem:  
Nosaukums: SIA "Līče" 
Juridiskā adrese: Saulgriežu iela 3, Ropažu novads, LV-1024 
Reģ.Nr.: 40103260052 
Norēķinu rekvizīti: AS Luminor banka 
Kods: RIKOLV2X 
Konts: LV34 RIKO 0002 0132 72905 
 
2.skolas ēdnīcā tikai skaidrā naudā līdz plkst.10:00 
 
Informācija par launaga atteikšanu 
Ja ir veikta samaksa par launagu, skolēna kavējuma gadījumā, lūdzam attiecīgajā dienā informēt 
skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr. 27098917. SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, 
datums vai datumi, kad launags tiek atteikts. 
 
PARAUGS: Atsaku launagu Jānim Bērziņam, 1.a kl., 17.09.2020. 
 
Ja ēdinātājs savlaicīgi saņem informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo 
prombūtnes dienu nav jāmaksā.  
 
Savlaicīgi atteiktās dienas, kad bērns launagu neēdīs, tiek pārceltas uz priekšu. 
 
Launagu var pieteikt un atteikt līdz tekošās dienas plkst. 12:00. 
     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
10:10
3. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
10:10
3. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā